Privacy

MB SLK Club Nederland is als verantwoordelijke te beschouwen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. MB SLK Club Nederland zal uw gegevens op zorgvuldige wijze (laten) verwerken voor (ondermeer) de volgende doeleinden:

  • het organiseren van toerritten;
  • het uitwisselen van gegevens rond Mercedes SLK modellen;
  • het in stand houden van een Website en een Facebookpagina, inclusief daarop te plaatsen foto’s van leden en hun auto’s;
  • het onderhouden van contacten met andere tourclubs (al dan niet van het merk Mercedes);
  • het onderhouden van contacten met Mercedes Benz, waarbij u ook vanuit dat merk aanbiedingen kunnen worden gedaan;
  • tenslotte iedere uitwisseling van gegevens die dienstbaar aan het doel van MB SLK Club Nederland kan zijn .