Privacy

1. Wie zijn wij De MB SLK Club Nederland is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leden, donateurs en relaties.  De contactgegevens van de MB SLK Club Nederland staan op de website www.mbslkclub.nl.

2.Welke gegevens verwerken wij van u

In de ledenadministratie van de MB SLK Club Nederland leggen wij de volgende gegevens vast:

 1. Clubcard ID
 2. Geslacht (heer/ mevrouw), voorletters, naam van het lid
 3. Geslacht (heer/ mevrouw), voorletters, naam van de partner van het lid
 4. Adres
 5. Postcode, woonplaats
 6. E-mailadres
 7. Telefoonnummer
 8. Lidnummer
 9. Inloggegevens website
 10. IBAN banknummer
 11. Geboortedatum
 12. Merk/type/bouwjaar/kenteken van uw voertuig(en)

Leden en donateurs worden ingeschreven met een lidmaatschapsnummer en de club registreert wanneer het lidmaatschap/donateurschap is ingegaan.

Een nieuw lid wordt in het voor leden afgeschermde gedeelte van de website vermeld met de gegevens onder 2.2 en 2.4.

3. Verwerking gegevens afhankelijk van soort dienstverlening

Welke gegevens wij van u verwerken is afhankelijk van onze dienstverlening. Wij verwerken in ieder geval uw contactgegevens – naam, adres, postcode, woonplaats, lidnummer, geslacht (heer/mevrouw) geboortedatum, telefoonnummer en uw e-mailadres. Daarnaast verwerken wij de voertuiggegevens die u aan ons heeft verstrekt.

4. Financiële gegevens

Wij verwerken uw bankrekeningnummer voor incasso van de contributie.

5. MB SLK Club Nederland zal uw gegevens op zorgvuldige wijze (laten) verwerken voor de volgende doeleinden:

 • het organiseren van evenementen;
 • het in stand houden van een facebookpagina en een website, inclusief daarop te plaatsen foto’s van leden;
 • het onderhouden van contacten met andere tourclubs (al dan niet van het merk Mercedes);
 • het onderhouden van contacten met Mercedes Benz en stichting MBAC;
 • tenslotte iedere andere uitwisseling van gegevens die dienstbaar aan het doel van MB SLK Club Nederland kan zijn.

Door uw lidmaatschap (en door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden) geeft u toestemming aan MB SLK Club Nederland om uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden te (laten) verwerken. Deze toestemming omvat ook de verwerking binnen zogenoemde cloudproviders, nu deze providers in sommige gevallen gegevens buiten Europa opslaan en verwerken.

7. inzage

U heeft het recht om MB SLK Club Nederland te vragen inzage te geven in de wijze waarop uw persoonsgegevens zijn verwerkt, ook heeft u het recht om aansluitend MB SLK Club Nederland te verzoeken om eerder verwerkte persoonsgegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U kunt uw gegevens zelf inzien en wijzigen in de ledenmodule.

8. verklaring

Bij uw aanmelding na 1 oktober 2018 als lid van de MBSLKClub heeft u zich akkoord verklaard met het volgende:

U bent zich bewust dat bij de aanvraag van het lidmaatschap van de MB SLK Club Nederland persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden gevraagd. Deze gegevens worden door de MB SLK Club Nederland verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de beoordeling en de acceptatie van de aanvraag van het lidmaatschap/donateurschap alsmede ten behoeve van daaruit voortvloeiende relaties en de uitvoering van de statutaire taak. De door u verstrekte gegevens worden door de MB SLK Club Nederland niet dan met uw vooraf verkregen toestemming aan derden ter beschikking gesteld, tenzij MB SLK Club Nederland daartoe wettelijk verplicht is of wordt verplicht. Onder derden wordt niet begrepen Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs en Mercedes-Benz Classic Club Management GmbH.
 
Tevens verstrekt u door elektronische ondertekening toestemming aan MB SLK Club Nederland en Stichting Mercedes-Benz Automobiel Clubs om u te benaderen met elektronische berichten (email) voor het overbrengen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en andere ongevraagde communicatie.