Privacy

MB SLK Club Nederland is als verantwoordelijke te beschouwen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

MB SLK Club Nederland zal uw gegevens op zorgvuldige wijze (laten) verwerken voor de volgende doeleinden:

  • het organiseren van evenementen;
  • het in stand houden van een facebookpagina en een website, inclusief daarop te plaatsen foto’s van leden;
  • het onderhouden van contacten met andere tourclubs (al dan niet van het merk Mercedes);
  • het onderhouden van contacten met Mercedes Benz en stichting MBAC;
  • tenslotte iedere andere uitwisseling van gegevens die dienstbaar aan het doel van MB SLK Club Nederland kan zijn.

Door uw lidmaatschap (en door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden) geeft u toestemming aan MB SLK Club Nederland om uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden te (laten) verwerken. Deze toestemming omvat ook de verwerking binnen zogenoemde cloudproviders, nu deze providers in sommige gevallen gegevens buiten Europa opslaan en verwerken.

U heeft het recht om MB SLK Club Nederland te vragen inzage te geven in de wijze waarop uw persoonsgegevens zijn verwerkt, ook heeft u het recht om aansluitend MB SLK Club Nederland te verzoeken om eerder verwerkte persoonsgegevens te wijzigen of te laten verwijderen.